Donaties

Donaties zijn van harte welkom. Het rekening nummer van de Stichting is: NL43ABNA0642016305

Tenaamstelling: Stichting Vrienden van de Walburg

De Stichting Vrienden van Walburg kent geen kosten !!. Dit betekent dat de donaties volledig benut worden om onze doelstellingen te bereiken. Ook bij de uitvoering van de projecten wordt er voor gewaakt dat de te maken kosten markt conform zijn.

  • Een eenmalige gift wordt zeer op prijs gesteld.
  • Een langduriger ondersteuning is mogelijk via een periodieke gift.
  • Het jaarlijks te doneren bedrag is bij de periodieke gift zonder drempel fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is een ondersteuning voor minimaal vijf jaar.
  •  Wij faciliteren overeenkomsten periodieke gift voor bedragen vanaf € 5,–/maand (€ 60,–/jaar).
  •  Als u ons per email (info@vriendenvandeWalburg of per telefoon (06 –28909185) laat weten te kiezen voor een periodieke gift, regelen wij in overleg met u de overeenkomst.
  •  Jaarlijks informeren wij u daarna over het gedoneerde bedrag ten behoeve van uw belastingaangifte.
  •  Uw voordeel is afhankelijk van uw belastbaar inkomen (van minimaal 36,5, via 42 tot 52 % – voor een leeftijd hoger dan de AOW-leeftijd -respectievelijk 18,6, 24,1, 42 en 52 %).

De inhoud van de regeling periodieke gift kunt u inzien op:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/

Het bestuur zet zich actief in om degenen die de stichting steunen te informeren over de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Walburg. Binnenkort zal ook op deze website actuele informatie staan over net afgeronde, lopende en in de pijplijn zittende projecten.

Bij specifiek nieuws wordt er aan belangstellenden – waarvan wij over het emailadres beschikken – ook directe informatie per email verstrekt.