Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Walburg stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:

  • Het aanzetten tot noodzakelijk onderhoud (exterieur en interieur) van de Walburgis kerk.
  • Het geven van een belangrijke stimulans (ondersteuning bij restauratie, onderhoud en beheer) aan het exploiteren van  Schatkamer en de dagkapel van de kerk door Stichting Museum Schatkamer Walburgis.
  • Het Stimuleren van de verering van Sint Walburga.

Begunstigers van de Stichting worden geïnformeerd over de activiteiten middels een jaarlijkse bijeenkomst en ontvangen een jaarverslag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@vriendenvandewalburg.nl

Alle inkomsten komen geheel ten goede aan de doelstellingen van de Stichting. Het beloningsbeleid is dat bestuursleden en vrijwilligers onbezoldigd hun tijd ter beschikking stellen.