Bestuur

De heer Ab A.M. Warffemius, Voorzitter

Mevrouw Cecile J.M. Schulte-van Wersch, Secretaris

De heer Viktor.H.J. Mattousch, Penningmeester

De heer René A.G. Reijtenbagh, Bestuurslid

Het betreffen onbezoldigde bestuursfuncties. Giften komen direct 100% toe aan de doelstellingen van de Stichting.

 

Contactpersoon namens het bestuur is René Reijtenbagh 06-28909185 of via info@vriendenvandewalburg.nl