Beleidsplan

Het Stichtingsbestuur volgt het volgende Beleidsplan:

Met betrekking tot de doelstelling behoud Walburgiskerk:

Aanvragen voor een financiële bijdrage in de kosten van het in stand houden van het kerkgebouw moeten passen in het beleidsplan van de Walburgisraad. De Walburgisraad heeft dit mandaat gekregen van de eigenaar van het kerkgebouw zijnde de parochie Sint Eusebius. De Stichting heeft daarbij de voorkeur om mee te financieren in investeringen die het structurele onderhoud  van het kerkgebouw versterken.  Onderhoud van het dak, buitenmuren en ramen vallen hier onder.

De Stichting financiert mee. Op basis van een volledige dekking van de financiering van een onderhoudsproject zal meegefinancierd worden. Dat moet vooraf aangetoond worden.

Minimaal twee offertes moeten mee ingediend  worden bij een projectaanvraag met een onderbouwing waarom voor de betreffende offerte is gekozen door de Walburgisraad.

Het bestuur besluit met een meerderheid van stemmen.

Zie: het beleidsplan van de Walburgisraad

Met betrekking tot ondersteuning exploitatie Museum Schatkamer Walburgis

Aanvragen voor een financiële bijdrage in de kosten van de exploitatie van Museum Schatkamer Walburgis moeten passen in het beleidsplan van het Museumbestuur. Het museumbestuur heeft dit mandaat gekregen  van de parochie Sint Eusebius en het Bisdom Utrecht. De Stichting heeft de voorkeur om mee te financieren in investeringen die bijdragen tot een professionele exploitatie van het museum.

Zie het beleidsplan van Museum Schatkamer Walburgis.

Met betrekking tot het stimuleren van de verering van Sint Walburga.

Het bestuur zal daar waar mogelijk aandacht vragen voor het onder de aandacht brengen van het leven en werk van Sint Walburga, de patrones van de kerk. Later zal op deze website een levensbeschrijving van haar geplaatst worden.

Met betrekking tot de werving van financiële middelen.

Het Stichtingsbestuur wil de werving van financiële middelen ter verwezenlijking van de doelstellingen nieuw leven in blazen.

Het huidige donoren bestand van zogenaamde “”vrienden van de Walburg”” is sterk verouderd. Samen met de Walburgisraad willen we de koppeling leggen met de huidige gebruikers van het kerkgebouw en de doelstellingen van onze Stichting.

Ook Arnhemmers die zich verbonden voelen met de geschiedenis van de stad en met name de cultuurhistorische betekenis van het gebouw willen we actief benaderen om “”Vriend van de Walburg”” te worden.

Het realiseren van een crowdfundingplatform om onderhoudsprojecten meegefinancierd te krijgen is een prioriteit. Na het realiseren van de ANBI status zal een dergelijk platform opgezet worden.

Jaarlijks wil de Stichting voor de “”Vrienden van de Walburg”” een bijeenkomst organiseren waarbij cultuurhistorische aspecten van het kerkgebouw en de activiteiten van het Museum in het programma belicht worden. “”De Vrienden”” worden dan ook door het bestuur geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting. “”DeVvrienden”” krijgen jaarlijks een verslag van mede door de Stichting uitgevoerde activiteiten en een beknopt financieel verslag.  Een uitgebreid verslag is op deze website te vinden.