ANBI

SBI code 94911

De Stichting heeft het RSIN/fiscaal nummer 814158134

De Stichting is opgericht op 26 april 1978 door notariskantoor Donders en Wilod Versprille te Arnhem.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41046607

 

Momenteel is de ANBI status aangevraagd en nog niet toegekend.