Home

Welkom op de website van Stichting Vrienden van de Walburg. We stellen ons als doel de Walburgis kerk voor Arnhem te behouden door financiële ondersteuning bij het onderhoud te bieden. Onderhoud van zowel het exterieur als het interieur.  De kerk is eigendom van de parochie Sint Eusebius van Arnhem. De exploitatie is in handen van de Walburgisraad. Naast het behoud van de kerk ondersteunen we het Museum Schatkamer Walburgis bij het uitvoeren van haar museale activiteiten gericht op het behoud van Arnhems historisch kerkelijk erfgoed. Tenslotte willen we het leven en werk van de patrones van de kerk, Sint Walburgis onder de aandacht brengen.

Op deze website staan de activiteiten van de Stichting uiteengezet. Wij vragen u ons te helpen deze unieke kerk te behouden voor Arnhem en Nederland. Wordt ook Vriend van de Walburgis kerk door eenmalig of periodiek een bedrag te doneren.  Al het gedoneerde geld komt 100% toe aan de genoemde doelstellingen van de Stichting.

SBI code 94911

De Stichting heeft het RSIN/fiscaal nummer 814158134

De Stichting is opgericht op 26 april 1978 door notariskantoor Donders en Wilod Versprille te Arnhem.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41046607